ארכיונים

Nirit Tamir

Nirit Tamir, Public Relations and Co-Owner

Menashe Tamir

Menashe Tamir, president and CEO of Eshet Eilon Industries (2003)