קבלת פרי

מערכת קבלת ואריזת פרי אוטומטית עם מיכלי מים

http://www.youtube.com/2-8b9dUypHo

פרטים נוספים


מהירות מקסימלית

קאפ/דקה פר שורה


מספר שורות


פרמטרים למדידה


תוכנות ומערכות מחשב


מוצרים מקושרים


תוצרת קשורה

קבלת פרי

קדם מיון

שולחנות מיון ידני, מיון מכני. קדם מיון לפי משקל ומראה.

פרטים נוספים


מהירות מקסימלית

קאפ/דקה פר שורה


מספר שורות


פרמטרים למדידה


תוכנות ומערכות מחשב


מוצרים מקושרים


תוצרת קשורה

דילוג לתוכן