קווי טיפולים

עיבוד וטיפול

רצועה ומערכת מסועה גלגלית, הברקה, התזה, יבוש באוויר קר וחם.

פרטים נוספים


מהירות מקסימלית

קאפ/דקה פר שורה


מספר שורות


פרמטרים למדידה


תוכנות ומערכות מחשב


מוצרים מקושרים


תוצרת קשורה

אריזה

שולחנות ומדפי אריזה, חגורות צעד, תחנות אריזה, מילוי אוטומטי

פרטים נוספים


מהירות מקסימלית

קאפ/דקה פר שורה


מספר שורות


פרמטרים למדידה


תוכנות ומערכות מחשב


מוצרים מקושרים


תוצרת קשורה

דילוג לתוכן