קווי טיפולים

עיבוד וטיפול

רצועה ומערכת מסועה גלגלית, הברקה, התזה, יבוש באוויר קר וחם.

פרטים נוספים


מהירות מקסימלית

קאפ/דקה פר שורה


מספר שורות


פרמטרים למדידה


תוכנות ומערכות מחשב


מוצרים מקושרים


תוצרת קשורה

קווי טיפולים

אריזה

שולחנות ומדפי אריזה, חגורות צעד, תחנות אריזה, מילוי אוטומטי

פרטים נוספים


מהירות מקסימלית

קאפ/דקה פר שורה


מספר שורות


פרמטרים למדידה


תוכנות ומערכות מחשב


מוצרים מקושרים


תוצרת קשורה

דילוג לתוכן