ממיינת כפות מהירה לרימונים

Eshet Eilon industries

ממיינת הכפות המהירה החדשה, פותחה לאור דרישת השוק לטיפול עדין ומדויק ברימונים במהירות של כ- 7.5 כפות לשנייה, הזנה באמצעות סרטי V ושפיכה צידית, עדינה, נבנית ממיינת זו באופציה של ערוץ אחד או שני ערוצים, עם שפיכה לשני הצדדים. על ממיינת זו ניתן לגרוף בהצלחה רבה גם פירות רבים אחרים, במהירות של עד 9 כפות לשנייה, מנשירים ותפוחים, הדרים שונים וכולל זני אבוקדו שונים. ממיינת רב ערוצית כזו, תיתן פתרון מושלם למיון מהיר ומדויק לזנים הקטנים של האבוקדו כמו ההאסי. הממיינת מטפלת בקלות בפרי בקוטר של עד 120 מ"מ.

ממיינת כפות מהירה לאבוקדו

ממיינת כפות מהירה לרימונים

Play Video הצג סרטון ממיינת רימונים

 • נתונים טכנים ממיינת כפות מהירה לרימונים

 • סוג פרי : סוג פרי: רימונים, נשירים, הדרים, אבוקדו קטנים ובינוניים
 • מהירות מקסימאלית : 9 כפות/שניה בכל ערוץ
 • מספר ערוצים : 1-2 לרימונים. עד 6 ערוצים לפירות אחרים.
 • מספר יציאות : בלתי מוגבל
 • סוגי מיון : משקל
 • סוג כף : EE 114
 • דיוק שקילות : סטיית תקן 1
 • כיול : כיול אפס אוטומטי
 • מערכת מחשב ותוכנה : מחשב סטנדרטי עם מערכת הפעלה חלונות של מיקרוסופט ותוכנת בקרת מיון של עשת אילון
 • קוטר מאקסימאלי :
 • אפשרויות :
 • פיתוק סלקטיבי : ממשק לעבודה עם ערוצי פיתוק

שפה

ממיינות

בתי אריזה